taobao淘宝直通车关键词怎么扣费?

当买家在淘宝网搜索您设置的关键词时,买家在直通车展现位上点击了您推广的宝贝时则会产生扣费,

直通车的关键词扣费公式是:您的实际扣费=下一名出价X下一名质量得分/您的质量得分 + 0.01元

综合排名规则中,质量得分将影响您的扣费

质量得分越高,您所需付出的费用就越低

扣费不会大于您设置的关键词(或类目)出价,当公式计算得出的金额大于出价时,按出价扣费。

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: